Zespół Łączności i Informatyki

zespół do spraw łączności i Informatyki

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

tel. 41 26-71-204