Wydział Prewencji - KPP Ostrowiec Świętokrzyski

Wydział Prewencji

WYDZIAŁ prewencji

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Sekretariat:

tel. 041-26-71-245

fax. 41 26-71-246

 NACZELNIK WYDZIAŁU

nadkom. Mariusz Libuda

 

  ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

 podkom.  Mirosław Misztal