Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Kontroli

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli

w KOMENDzie POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 

ekspert do spraw kontroli

p.o. podkom. Paweł Derlatka, tel. 041 26-71-207, fax. 041 26-71-284