Komisariaty

W skład Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wchodzą podległe Komisariaty Policji

Komisariat Policji w Ćmielowie (tel. 47 804 22 43; fax 47 804 23 61)
p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Ćmielowie  podkom. Krystian Nowak

Dane adresowe

Komisariat Policji w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów ul. Ostrowiecka 23


Punkt Przyjęć Interesantów w Bałtowie: 
Bałtów 32 ( budynek przy Urzędzie Gminy) w każdą środę w godz. 10.00-12.00 tel. 734 499 360

 

 

Komisariat Policji w Kunowie (tel. 47 804 22 42; fax: 47 804 23 63)
Komendant: nadkom. Mariusz Wiączek

Dane adresowe

Komisariat Policji w Kunowie, 27-415 Kunów ul. Kościuszki 2
 

Punkt Przyjęć Interesantów w Waśniowie:
Wasniów ul. Rynek 25, interesanci są przyjmowani w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00 tel. (47 804 22 41)