Komisariaty

W skład Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wchodzą podległe Komisariaty Policji

Komisariat Policji w Ćmielowie (tel. 015 86 12 007, 041 26 71 243)
Komendant: nadkom. Andrzej Kania


Punkt Przyjęć Interesantów w Bałtowie: 
Bałtów 32 ( budynek przy Urzędzie Gminy) w każdą środę w godz. 10.00-12.00 tel. 784-466-740

 

Komisariat Policji w Kunowie (tel. 041 26 71 242)
Komendant: nadkom. Mariusz Wiączek


Punkt Przyjęć Interesantów w Waśniowie:
Wasniów ul. Rynek 25, interesanci są przyjmowani w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00 tel. (41-26 71-241)


D A N E   A D R E S O W E

Komisariat Policji w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów ul. Ostrowiecka 23

Komisariat Policji w Kunowie, 27-415 Kunów ul. Kościuszki 2