Kierownictwo

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

mł. insp. Krzysztof Panaszewski