Kontakt dla osób niesłyszących - KPP Ostrowiec Świętokrzyski

Kontakt dla osób niesłyszących

Kontakt dla osób niesłyszących

KONTAKT Z URZĘDEM

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

27- 400  Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja 3 Maja 9

Numer telefonu (wiadomości SMS) : 723 192 073

Numer Faxu: 41 - 26 - 71 - 203

Adres poczty elektronicznej: dyżurny.ostrowiec@ki.policja.gov.pl

 

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  • sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  • wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  • wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  • wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób niesłyszących).