RUCH DROGOWY

Działania „Świt – Zmrok” oraz Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

W piątek tj. 12 października 2018 roku w godzinach 06.00 - 22.00 na terenie powiatu ostrowieckiego policjanci przeprowadzą wzmożone działania pod nazwą ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego’’, w których szczególną uwagę zwracać będą na nieprawidłowe zachowania na drodze w relacji pieszy-kierujący, kierujący-pieszy. Dodatkowo w tym dniu w godzinach 06.00 – 08.00 i 16.00 – 22.00 funkcjonariusze przeprowadzą również działania „Świt – Zmrok”.

Głównym celem tych działań, będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja ma także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze. W dniu działań policjanci będą przeprowadzali kontrolę osób pieszych, które poruszają się bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym i kierujących rowerami ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyposażenie i stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów podczas korzystania z dróg.

Kierowco, zwracaj uwagę na pieszych i rowerzystów na drodze nie jesteś sam!

Opr. SK