Działania „SMOG”- podsumowanie akcji - RUCH DROGOWY - KPP Ostrowiec Świętokrzyski

RUCH DROGOWY

Działania „SMOG”- podsumowanie akcji

Wczoraj ostrowieccy policjanci przeprowadzili działania krajowe pod nazwą "SMOG". Akcja miała na celu eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Działania prowadzone były na drogach powiatu ostrowieckiego. Akcja miała na celu przeciwdziałać w użytkowaniu pojazdów wyposażonych w silniki emitujące szkodliwe substancje przekraczające dopuszczalne normy. Z ruchu były eliminowane pojazdy, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska w tym zakresie.

W efekcie prowadzonych działań mundurowi skontrolowali 116 pojazdów. W trakcie kontroli policjanci zatrzymali 2 dowody rejestracyjne.

Akcje o kryptonimie ,, SMOG ‘’ będą przeprowadzane cyklicznie w określonych przedziałach czasowych, by wyeliminować wszelkie nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Opr. SK