Działania „EDWARD 2018” na ostrowieckich drogach - RUCH DROGOWY - KPP Ostrowiec Świętokrzyski

RUCH DROGOWY

Działania „EDWARD 2018” na ostrowieckich drogach

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim na drogach powiatu ostrowieckiego, prowadzili działania w ramach akcji pod nazwą EDWARD, czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drodze. Ideą tego projektu jest ,,wizja zero” - zero osób ciężko rannych i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na drogach Europy.

Wczoraj policjanci z ostrowieckiej drogówki na drogach powiatu ostrowieckiego przeprowadzili działania w ramach akcji pod nazwą EDWARD, czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drodze. Tego typu działania organizowane są pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL od 2016 roku. Działania te były ukierunkowane głównie na zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych na drogach. Dlatego wczoraj w trakcie prowadzonych kontroli drogowych policjanci rozdawali kierującym  ulotki dotyczące jak należy dbać o bezpieczeństwo  na drogach oraz rozmawiali między innymi o konsekwencjach korzystania w sposób niezgodny z przepisami z telefonów komórkowych w czasie kierowania pojazdami, niedostosowania prędkości do obowiązujących ograniczeń, niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami, niewłaściwego zachowania wobec pieszych  oraz o wielu innych sytuacjach, które zgodnie z prowadzonymi badaniami są przyczynami największej liczby zdarzeń śmiertelnych na europejskich drogach.

W ramach realizacji projektu EDWARD policjanci z ostrowieckiej drogówki spotkali się również z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. W trakcie spotkania informowano młodzież o przyczynach i konsekwencjach niewłaściwych zachowań na drogach, które często prowadzą do śmiertelnych wypadków.

 

Pamiętajmy, że największy wpływ na bezpieczeństwo na drodze mają sami kierowcy, którzy w mniej lub bardziej świadomy sposób, dopuszczają się zachowań  zagrażających życiu innych użytkowników dróg. Mając na uwadze tą ideę założeniem pomysłodawców projektu EDWARD – Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL jest to, by każdy uczestnik ruchu drogowego poczuł się częścią projektu EDWARD i swoim zachowaniem oraz postępowaniem, choć w minimalnym stopniu przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

 

Opr. SK