Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego’’-podsumowanie

Wczoraj ostrowieccy policjanci prowadzili wzmożone działania pod nazwą ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego’’, w których szczególną uwagę zwracano na nieprawidłowe zachowania na drodze w relacji pieszy-kierujący, kierujący-pieszy. Działania ukierunkowane były przede wszystkim na ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych, jak również wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami wobec pieszych.

W miniony poniedziałek na terenie powiatu ostrowieckiego policjanci prowadzili wzmożone działania, podczas których szczególną uwagę zwracali na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ogółem w trakcie działań ujawniono 3 nieprawidłowe zachowania uczestników dróg w stosunku do pieszych.

Funkcjonariusze ujawnili 39 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Do najczęstszych grzechów kierowców należą – wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i zmiana pasa ruchu przed przejściem dla pieszych. Mundurowi ujawnili także 9 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Najczęstsze to przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Apelujemy o zachowanie zgodne z przepisami i dbanie o własne bezpieczeństwo m.in. noszenie elementów odblaskowych po zmroku. Tego rodzaju działania na drogach powiatu ostrowieckiego będą kontynuowane w przyszłości

Opr. EW