Z uczniami o bezpieczeństwie w sieci - Aktualności - KPP Ostrowiec Świętokrzyski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z uczniami o bezpieczeństwie w sieci

Wczoraj policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej z ostrowieckiej komendy w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”spotkała się z uczniami Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas spotkania omówiła kwestię bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci.

W trakcie wczorajszego spotkania w Katolickim Zespole Edukacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej  asp. sztab. Anna Wasilewska w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu” przeprowadziła pogadankę na temat na temat zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Wyjaśniła słuchaczom, co to jest cyberprzemoc i cyberprzestępczość. Przypominała również o rozważnym korzystaniu z portali społecznościowych, a także o zagrożeniach związanych z Internetem, a w szczególności o niebezpieczeństwach czyhających na młodych internautów, takich jak: niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści promujące wszelkie zachowania, rozsyłanie i  publikowanie tekstów kompromitujących inne osoby czy też kradzież danych osobowych.

Opr. SK