Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe Obchody Święta Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dzisiaj w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim mł. insp. Zbigniew Wilk oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, prokuratur, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa i instytucji współpracujących z Policją, a także policjanci i pracownicy ostrowieckiej komendy.

Uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Święta Policji rozpoczęły się Mszą Świętą w Kolegiacie pw. Świętego Michała Archanioła. Następnie zaproszeni goście, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięli udział w uroczystej zbiórce, która odbyła się w sali konferencyjnej ostrowieckiego Starostwa Powiatowego. Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi przez dowódcę uroczystości kom. Mariusza Libudę. Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim mł. insp. Zbigniew Wilk przywitał zaproszonych gości oraz pogratulował policjantom awansów i życzył dalszych sukcesów zawodowych. Następnie wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Życzenia policjantom złożył osobiście poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna, przedstawiciele lokalnego samorządu, Prokuratorzy Rejonowi z Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz Kapelan ostrowieckich policjantów ks. Franciszek Sałęga. Przedstawiciel Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wręczył członkom Związku brązowe odznaki honorowe. Nadinsp. Dariusz Augustyniak podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną służbę i złożył serdeczne życzenia z okazji Świata Policji.

W trakcie dzisiejszej uroczystości odbyło się wręczenie nagród motywacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Otrzymało je czterech policjantów, którzy wyróżnili się wzorowym wykonywaniem zadań służbowych oraz zaangażowaniem i przejawianą inicjatywą w służbie.       

Łącznie w powiecie ostrowieckim awansowano 57 funkcjonariuszy. Burmistrzowie i Wójtowie samorządów miast i gmin powiatu ostrowieckiego wręczyli listy gratulacyjne oraz przekazali ufundowane nagrody rzeczowe dla wyróżniających się policjantów.

Opr. SK