Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe Obchody Święta Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dzisiaj w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. W uroczystości wziął udział pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Marek Jan Przybyszewski, pełniący obwiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski oraz przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa i instytucji współpracujących z Policją a także policjanci i pracownicy ostrowieckiej komendy.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kolegiacie pw. Świętego Michała Archanioła, w której uczestniczyli ostrowieccy policjanci, członkowie ich rodzin oraz zaproszeni goście. Następnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim do funkcjonariuszy skierowano podziękowania za ich codzienną służbę. Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski przywitał zaproszonych gości oraz pogratulował policjantom awansów i życzył dalszych sukcesów zawodowych. Odczytano życzenia i podziękowania za wspólną służbę od podinsp. Tomasza Zawadzkiego – Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2013 – 2016, a obecnie pełniącego obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.  Następnie wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Życzenia dla policjantów w imieniu parlamentarzystów tj. Posła na Sejm RP Andrzeja Kryja i Senatora RP Jarosława Rusieckiego złożyła Dyrektor Biura Poselskiego Andrzeja Kryja Pani Sylwia Kula. Zaproszeni goście składali nadkom. Piotrowi Zalewskiemu gratulacje objęcia stanowiska Komendanta ostrowieckich policjantów i życzyli  owocnej współpracy. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i jednocześnie Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów kom. Jerzy Kaniewski wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów asp. sztab. Mariuszem Walczykiem wręczyli odznakę honorową Panu Hubertowi Januszewskiemu – Dyrektorowi Ostrowieckiego Oddziału Firmy Remondis.   Insp. Marek Jan Przybyszewski złożył policjantom życzenia w imieniu własnym oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka.               
Łącznie awansowano 62 funkcjonariuszy. Trzech policjantów odebrało nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Kielcach za wzorowe wykonywanie zadań służbowych. Burmistrzowie i wójtowie samorządów miast i gmin powiatu ostrowieckiego ufundowali nagrody rzeczowe dla 5 wyróżniających się policjantów.

 

Opr: EL